เปอร์เซ็นต์ของระดับการปรับการหน่วงเวลาการสลัวหน้าจอในโหมดการนำเสนอ

ระบุเปอร์เซ็นต์การปรับขนาดการหน่วงเวลาการหรี่แสงหน้าจอเมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดการนำเสนอ

หากตั้งค่านโยบายนี้ไว้ นโยบายจะระบุเปอร์เซ็นต์การปรับขนาดการหน่วงเวลาการหรี่แสงหน้าจอเมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดการนำเสนอ เมื่อมีการปรับขนาดการหน่วงเวลาการหรี่แสงหน้าจอ ระบบจะปรับการหน่วงเวลาของการปิดหน้าจอ การล็อกหน้าจอ ตลอดจนการหน่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานเพื่อรักษาระยะห่างจากการหน่วงเวลาการหรี่แสงหน้าจอให้อยู่ในระดับเดียวกันกับค่ากำหนดเดิม

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะใช้ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดที่เป็นค่าเริ่มต้น

นโยบายนี้จะมีผลต่อเมื่อมีการปิดใช้ PowerSmartDimEnabled เท่านั้น มิเช่นนั้น ระบบจะไม่สนใจนโยบายนี้เพราะโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงจะเป็นตัวกำหนดการหน่วงเวลาการหรี่แสงหน้าจอ

ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดต้องเท่ากับ 100% ขึ้นไป ระบบไม่อนุญาตให้ใช้ค่าที่จะทำให้การหน่วงเวลาการหรี่แสงหน้าจอในโหมดการนำเสนอสั้นกว่าการหน่วงเวลาการหรี่แสงหน้าจอตามปกติ

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เปอร์เซ็นต์ของระดับการปรับการหน่วงเวลาการสลัวหน้าจอในโหมดการนำเสนอ:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)