Hạn chế chế độ in màu

Đặt chế độ in thành chỉ in màu, chỉ in đen trắng hoặc không có hạn chế về chế độ in màu. Khi bạn không đặt chính sách, thì sẽ không có hạn chế nào.

Giá trị mẫu: monochrome

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Hạn chế chế độ in màu


 1. Cho phép tất cả các chế độ màu
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedColorModes
  Value TypeREG_SZ
  Valueany
 2. Chỉ in màu
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedColorModes
  Value TypeREG_SZ
  Valuecolor
 3. Chỉ in đen trắng
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedColorModes
  Value TypeREG_SZ
  Valuemonochrome


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)