છાપવાનું સક્ષમ કરો

Google Chrome માં છાપવાનું સક્ષમ કરે છે અને વપરાશકર્તાઓને આ સેટિંગને બદલાવતા અટકાવે છે.

જો આ સેટિંગ સક્ષમ છે અથવા ગોઠવેલી નથી, તો વપરાશકર્તાઓ છાપી શકે છે.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ હોય તો વપરાશકર્તાઓ, Google Chrome થી છાપી શકતા નથી. સાધનો મેનુ, એક્સ્ટેંશન્સ, JavaScript ઍપ્લિકેશનો વગેરેમાં છાપવાનું અક્ષમ હોય છે. હજી પણ પ્લગઇન્સમાંથી છાપવું શક્ય છે જે છાપતી વખતે Google Chrome ને બાયપાસ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમુક Flash ઍપ્લિકેશનોમાં તેમના સંદર્ભ મેનુમાં છાપવાનો વિકલ્પ હોય છે, જે આ નીતિ દ્વારા આવરવામાં આવતો નથી.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePrintingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)