Hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống


Nếu bạn bật chính sách này thì người dùng sẽ được hỏi vị trí lưu mỗi tệp trước khi tải xuống.
Nếu bạn tắt chính sách này thì quá trình tải xuống sẽ bắt đầu ngay lập tức và người dùng sẽ không được hỏi vị trí lưu tệp.
Nếu bạn không định cấu hình chính sách này thì người dùng sẽ có thể thay đổi cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePromptForDownloadLocation
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)