قوانین نادیده گرفتن پروکسی

Google Chrome برای فهرست میزبان‌های مشخص‌شده در اینجا، هرگونه پروکسی را نادیده می‌گیرد.

این خط‌مشی فقط زمانی اجرا می‌شود که در «انتخاب روش تعیین تنظیمات سرور پروکسی»، تنظیمات پروکسی دستی را انتخاب کرده باشید.

اگر هر حالت دیگری را برای خط‌مشی‌های تنظیم پروکسی انتخاب کرده باشید، باید این خط‌مشی را تنظیم‌نشده باقی بگذارید.

برای جزئیات بیشتر، به اینجا بروید:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

فهرست قوانین رد شدن از پروکسی جدا شده با کاما

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxyBypassList
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)