ப்ராக்ஸி கடந்துபோதல் விதிகள்

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஹோஸ்டுகளின் பட்டியலுக்கு எந்த ப்ராக்ஸியையும் Google Chrome பைபாஸ் செய்யும்.

'ப்ராக்ஸி சர்வர் அமைப்புகளை எவ்வாறு குறிப்பிடுவது என்பதைத் தேர்வு செய்க' என்பதில் நீங்களாகவே ப்ராக்ஸி அமைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் மட்டுமே இந்தக் கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

ப்ராக்ஸி கொள்கைகளை அமைப்பதற்கு, வேறு ஏதேனும் முறையைத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விடவேண்டும்.

மேலும் விரிவான எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு, பின்வரும் இணைப்பிற்குச் செல்லவும்:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ப்ராக்ஸி கடந்துபோதல் விதிகளின் கமாவால் பிரிக்கப்பட்ட பட்டியல்

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxyBypassList
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)