Quy tắc bỏ qua proxy

Google Chrome sẽ bỏ qua mọi proxy của danh sách máy chủ được cung cấp ở đây.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn các tùy chọn cài đặt proxy thủ công tại phần 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy' và nếu bạn chưa chỉ định chính sách ProxySettings.

Bạn không nên đặt chính sách này nếu đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt cho chính sách proxy.

Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập vào:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Giá trị mẫu: https://www.example1.com,https://www.example2.com,https://internalsite/

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách quy tắc bỏ qua proxy được phân cách bằng dấu phẩy

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxyBypassList
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)