انتخاب کنید که چگونه تنظیمات سرور پروکسی تعیین شوند

‏به شما امکان می‌دهد ازطریق Google Chrome سرور پروکسی مورد استفاده را مشخص کنید و به کاربران اجازه نمی‌دهد تنظیمات پروکسی را تغییر دهند.

اگر انتخاب کنید هرگز از سرور پروکسی استفاده نکنید و همواره به‌طور مستقیم متصل شوید، همه گزینه‌های دیگر نادیده گرفته می‌شوند.

اگر انتخاب کنید از تنظیمات پروکسی سیستم استفاده کنید، همه گزینه‌های دیگر نادیده گرفته می‌شود.

اگر حالت پروکسی سرور ثابت را انتخاب کنید، می‌توانید گزینه‌های بیشتر را در «نشانی یا نشانی وب سرور پروکسی» و «فهرست جداشده با کامای قوانین عبور از پروکسی» مشخص کنید. فقط سرور پروکسی HTTP با بالاترین اولویت برای برنامه‌های ARC دردسترس است.

اگر انتخاب کنید از اسکریپت پروکسی ‎.pac استفاده کنید، باید نشانی وب را در «فایل نشانی وب به پروکسی ‎.pac» مشخص کنید

برای جزئیات بیشتر، به اینجا بروید:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

اگر این گزینه را فعال کنید، Google Chrome و برنامه‌های ARC همه گزینه‌های مربوط به پروکسی مشخص‌شده در خط فرمان را نادیده می‌گیرد.

تنظیم نکردن این پروکسی به کاربران امکان می‌دهد تنظیمات پروکسی را خودشان انتخاب کنند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

انتخاب کنید که چگونه تنظیمات سرور پروکسی تعیین شوند


 1. هرگز از پروکسی استفاده نشود
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. شناسایی خودکار تنظیمات پروکسی
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. ‏استفاده از اسکریپت pac. برای پروکسی
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. استفاده از سرورهای پروکسی ثابت
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. استفاده از تنظیمات پروکسی سیستم
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)