Pumili kung paano tukuyin ang mga setting ng proxy server

Binibigyang-daan ka na matukoy ang proxy server na ginagamit ng Google Chrome at pinipigilan ang mga user na baguhin ang mga setting ng proxy.

Kung pipiliin mong hindi gumamit ng proxy server at palaging kumonekta nang direkta, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.
Kung pipiliin mong gumamit ng mga setting ng proxy ng system, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.

Kung pipiliin mong awtomatikong ma-detect ang proxy server, babalewalain ang lahat ng iba pang opsyon.

Kung pipiliin mo ang nakapirming server proxy mode, maaari mong matukoy ang higit pang mga opsyon sa 'Address o URL ng proxy server' at 'Mga panuntunan ng comma-separated list ng pag-bypass ng proxy.' Tanging ang HTTP na proxy server lang na may pinakamataas na priyoridad ang available para sa mga ARC app.

Kung pinili mong gumamit ng .pac proxy script, dapat mong tukuyin ang URL sa script sa 'URL sa proxy .pac file'.

Para sa higit pang detalyadong mga halimbawa, bisitahin ang:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Kung ie-enable mo ang setting na ito, babalewalain ng Google Chrome at mga ARC-app ang lahat ng opsyon na nauugnay sa proxy na tinukoy sa linya ng command.

Kapag hinayaang hindi nakatakda ang patakarang ito, mabibigyang-daan ang mga user na sila mismo ang pumili ng mga setting ng proxy.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Pumili kung paano tukuyin ang mga setting ng proxy server


 1. Huwag kailanman gumamit ng proxy
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. I-auto detect ang mga setting ng proxy
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. Gumamit ng .pac proxy script
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. Gumamit ng mga nakapirming proxy server
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. Gumamit ng mga setting ng proxy ng system
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)