เลือกวิธีระบุการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ช่วยให้คุณระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ Google Chrome ใช้และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี

นโยบายนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อไม่ได้ระบุนโยบาย ProxySettings เท่านั้น

หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และเชื่อมต่อโดยตรงเสมอ ระบบจะไม่สนใจตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกใช้การตั้งค่าพร็อกซีของระบบ ระบบจะข้ามตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกตรวจจับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติ ระบบจะข้ามตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกโหมดพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบคงที่ คุณจะระบุตัวเลือกอื่นๆ ต่อไปได้ใน "ที่อยู่หรือ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์" และ "รายการกฎการข้ามพร็อกซีที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค" มีเฉพาะพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ HTTP ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดเท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับแอป ARC

หากคุณเลือกที่จะใช้สคริปต์พร็อกซี .pac ก็ต้องระบุ URL ไปยังสคริปต์ใน "URL ไปยังไฟล์ .pac ของพร็อกซี"

ดูตัวอย่างโดยละเอียดได้ที่
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett

หากคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ Google Chrome และแอป ARC จะไม่สนใจตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับพร็อกซีทั้งหมดที่ระบุจากบรรทัดคำสั่ง

การไม่ตั้งค่านโยบายนี้จะทำให้ผู้ใช้เลือกการตั้งค่าพร็อกซีเองได้

ค่าตัวอย่าง: direct

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เลือกวิธีระบุการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์


 1. ไม่ใช้พร็อกซี
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. ตรวจหาการตั้งค่าพร็อกซีอัตโนมัติ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. ใช้สคริปต์พร็อกซี .pac
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แบบคงที่
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. ใช้การตั้งค่าพร็อกซีของระบบ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)