Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy

Cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy mà Google Chrome sẽ sử dụng và ngăn người dùng thay đổi các tùy chọn cài đặt proxy.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn chưa chỉ định chính sách ProxySettings.

Nếu bạn chọn không bao giờ sử dụng máy chủ proxy và luôn kết nối trực tiếp, tất cả các tùy chọn khác sẽ được bỏ qua.

Nếu bạn chọn sử dụng các tùy chọn cài đặt proxy hệ thống, tất cả các tùy chọn khác sẽ được bỏ qua.

Nếu bạn chọn tự động phát hiện máy chủ proxy, tất cả các tùy chọn khác sẽ được bỏ qua.

Nếu chọn chế độ proxy máy chủ cố định, bạn có thể chỉ định thêm các tùy chọn khác trong phần 'Địa chỉ hoặc URL của máy chủ proxy' và 'Danh sách quy tắc bỏ qua proxy được phân cách bằng dấu phẩy'. Chỉ máy chủ proxy HTTP có mức ưu tiên cao nhất mới dùng được cho các ứng dụng App Runtime for Chrome (ARC).

Nếu chọn sử dụng tập lệnh proxy .pac, bạn phải chỉ định URL cho tập lệnh trong phần 'URL tới một tệp .pac proxy'.

Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, Google Chrome và các ứng dụng App Runtime for Chrome (ARC) sẽ bỏ qua tất cả các tùy chọn liên quan đến proxy được chỉ định từ dòng lệnh.

Việc không đặt chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn tùy chọn cài đặt proxy.

Giá trị mẫu: direct

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy


 1. Không bao giờ sử dụng proxy
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuedirect
 2. Cài đặt tự động phát hiện proxy
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valueauto_detect
 3. Sử dụng tập lệnh proxy .pac
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuepac_script
 4. Sử dụng máy chủ proxy cố định
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuefixed_servers
 5. Sử dụng cài đặt proxy hệ thống
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameProxyMode
  Value TypeREG_SZ
  Valuesystem


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)