ที่อยู่หรือ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

คุณระบุ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ที่นี่

นโยบายนี้จะมีผลในกรณีที่คุณเลือกการตั้งค่าพร็อกซีด้วยตนเองที่ "เลือกวิธีระบุการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์" และในกรณีที่ไม่มีการระบุนโยบาย ProxySettings

คุณไม่ควรตั้งค่านโยบายนี้หากได้เลือกโหมดอื่นสำหรับการตั้งค่านโยบายพร็อกซีแล้ว

ดูตัวเลือกอื่นๆ และตัวอย่างโดยละเอียดได้ที่
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett

ค่าตัวอย่าง: 123.123.123.123:8080

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ที่อยู่หรือ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxyServer
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)