การตั้งค่าพร็อกซี

กำหนดการตั้งค่าพร็อกซีสำหรับ Google Chrome ซึ่งจะพร้อมใช้งานสำหรับแอป ARC ด้วย

หากคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ Google Chrome และแอป ARC จะไม่สนใจตัวเลือกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพร็อกซีที่ระบุจากบรรทัดคำสั่ง

การไม่ตั้งค่านโยบายนี้จะทำให้ผู้ใช้เลือกการตั้งค่าพร็อกซีเองได้

หากตั้งค่านโยบาย ProxySettings นโยบายนี้จะลบล้างนโยบาย ProxyMode, ProxyPacUrl, ProxyServer, ProxyBypassList และ ProxyServerMode รายการใดก็ได้

ช่อง ProxyMode ให้คุณระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ Google Chrome ใช้และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี

ช่อง ProxyPacUrl คือ URL ไปยังไฟล์ .pac ของพร็อกซี

ช่อง ProxyServer คือ URL ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ช่อง ProxyBypassList คือรายการโฮสต์พร็อกซีที่ Google Chrome จะข้าม

ช่อง ProxyServerMode เลิกใช้งานแล้วเพื่อใช้ช่อง "ProxyMode" แทน ซึ่งช่วยให้คุณระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ Google Chrome ใช้และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซี

หากคุณเลือกค่า "direct" เป็น "ProxyMode" ระบบจะไม่ใช้พร็อกซีและจะไม่สนใจช่องอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกค่า "system" เป็น "ProxyMode" ระบบจะใช้พร็อกซีของระบบและจะไม่สนใจช่องอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกค่า "auto_detect" เป็น "ProxyMode" ระบบจะไม่สนใจช่องอื่นๆ ทั้งหมด

หากคุณเลือกค่า "fixed_server" เป็น "ProxyMode" ระบบจะใช้ช่อง "ProxyServer" และ "ProxyBypassList"

หากคุณเลือกค่า "pac_script" เป็น "ProxyMode" ระบบจะใช้ช่อง "ProxyPacUrl" และ "ProxyBypassList"
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ProxySettings

ค่าตัวอย่าง:

{
"ProxyMode": "direct",
"ProxyPacUrl": "https://internal.site/example.pac",
"ProxyServer": "123.123.123.123:8080",
"ProxyServerMode": 2,
"ProxyBypassList": "https://www.example1.com,https://www.example2.com,https://internalsite/"
}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

การตั้งค่าพร็อกซี (เราเลิกใช้งานช่องบรรทัดเดียวแล้วและจะนำออกในเร็วๆ นี้ โปรดเริ่มใช้กล่องข้อความหลายบรรทัดด้านล่างนี้)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxySettings
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxySettings
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)