Proxy ayarları

Google Chrome için proxy ayarlarını yapılandırır. Bu proxy ayarları, ARC uygulamaları için de kullanılabilir.

Bu ayarı etkinleştirirseniz, Google Chrome ve ARC uygulamaları, komut satırında proxy ile ilgili belirtilen tüm seçenekleri yoksayar.

Bu politikanın ayarlanmadan bırakılması, kullanıcıların proxy ayarlarını kendi başlarına seçmelerine olanak tanır.

ProxySettings politikası ayarlanırsa; ProxyMode, ProxyPacUrl, ProxyServer, ProxyBypassList ve ProxyServerMode politikalarını geçersiz kılar.

ProxyMode alanı, Google Chrome tarafından kullanılan proxy sunucuyu belirtmenize olanak tanır ve kullanıcıların proxy ayarlarını değiştirmelerini engeller.

ProxyPacUrl alanı, proxy .pac dosyasının URL'sidir.

ProxyServer alanı, proxy sunucunun URL'sidir.

ProxyBypassList alanı, Google Chrome tarafından atlanacak proxy ana makinelerinin listesidir.

ProxyServerMode alanı kullanımdan kaldırılmış, yerine "ProxyMode" alanı getirilmiştir. Google Chrome tarafından kullanılan proxy sunucuyu belirlemenize olanak tanır ve kullanıcıların proxy ayarlarını değiştirmelerini önler.

"ProxyMode" alanında "direct" ("doğrudan") değerini seçerseniz, hiçbir zaman proxy kullanılmaz ve diğer tüm alanlar yoksayılır.

"ProxyMode" alanında "system" ("sistem") değerini seçerseniz, sisteme ait proxy kullanılır ve diğer tüm alanlar yoksayılır.

"ProxyMode" alanında "auto_detect" ("otomatik_algıla") değerini seçerseniz, diğer tüm alanlar yoksayılır.

"ProxyMode" alanında "fixed_server" ("sabit_sunucu") değerini seçerseniz, "ProxyServer" ve "ProxyBypassList" alanları kullanılır.

"ProxyMode" alanında "pac_script" ("pac_komut_dosyası") değerini seçerseniz, "ProxyPacUrl" ve "ProxyBypassList" alanları kullanılır.
Şema ve biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ProxySettings adresine bakın.

Örnek değer:

{
"ProxyMode": "direct",
"ProxyPacUrl": "https://internal.site/example.pac",
"ProxyServer": "123.123.123.123:8080",
"ProxyServerMode": 2,
"ProxyBypassList": "https://www.example1.com,https://www.example2.com,https://internalsite/"
}

Destek yeri: Microsoft Windows 7 veya sonraki sürümler

Proxy ayarları (Tek satırlı alanlar artık kullanılmamaktadır ve yakında kaldırılacaktır. Lütfen aşağıdaki çok satırlı metin kutusunu kullanın.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxySettings
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxySettings
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Yönetim Şablonları (Bilgisayarlar)

Yönetim Şablonları (Kullanıcılar)