Configure allowed quick unlock modes

Isang whitelist na kumokontrol kung aling mga mode ng mabilisang pag-unlock ang maaaring i-configure at gamitin ng user upang i-unlock ang lock screen.

Ang value na ito ay isang listahan ng mga string; ang mga wastong entry sa listahan ay: "lahat", "PIN." Kung idaragdag ang "lahat" sa listahan, magiging available sa user ang bawat mode ng mabilisang pag-unlock, kabilang ang mga ipapatupad sa hinaharap. Kung hindi naman, ang mga mode ng mabilisang pag-unlock lang na nasa listahan ang magiging available.

Halimbawa, upang payagan ang bawat mode ng mabilisang pag-unlock, gamitin ang ["lahat"]. Upang payagan lang ang pag-unlock ng PIN, gamitin ang ["PIN"]. Upang i-disable ang lahat ng mode ng mabilisang pag-unlock, gamitin ang [].

Bilang default, walang available na mode ng mabilisang pag-unlock para sa mga pinamamahalaang device.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Configure allowed quick unlock modes

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\QuickUnlockModeWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)