Configure allowed quick unlock modes

Denne godkjenningslisten kontrollerer hvilke moduser for hurtigopplåsing brukerne kan konfigurere og bruke til å låse opp låseskjermen.

Denne verdien er en liste med strenger. De gyldige listeoppføringene er «all» (alle) og «PIN». Hvis du legger til «all» i listen, blir alle modusene for hurtigopplåsing tilgjengelige for brukerne – inkludert moduser som implementeres i fremtiden. Hvis du ikke gjør det, er bare de modusene for hurtigopplåsing som finnes i listen, tilgjengelige.

Hvis du for eksempel vil tillate alle modusene for hurtigopplåsing, bruker du [«all»]. Hvis du bare vil tillate PIN-opplåsing, bruker du [«PIN»]. Hvis du vil slå av alle modusene for hurtigopplåsing, bruker du [].

Som standard er ingen moduser for hurtigopplåsing tilgjengelige for administrerte enheter.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Configure allowed quick unlock modes

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\QuickUnlockModeWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)