Configure allowed quick unlock modes

Biela listina ovládajúca, ktoré režimy rýchleho odomknutia môže používateľ nakonfigurovať a použiť na odomknutie uzamknutej obrazovky.

Táto hodnota je zoznam reťazcov. Platné vstupy v zozname sú: all (Všetko) a PIN. Ak pridáte do zoznamu možnosť all (Všetko), znamená to, že používateľ bude mať k dispozícii všetky režimy rýchleho odomknutia vrátane tých, ktoré budú implementované v budúcnosti. Inak bude mať k dispozícii iba tie režimy rýchleho odomknutia, ktoré sú uvedené v zozname.

Ak chcete napríklad povoliť všetky režimy rýchleho odomknutia, použitie možnosť ["all"]. Ak chcete povoliť iba odomykanie pomocou kódu PIN, použitie možnosť ["PIN"]. Ak chcete zakázať všetky režimy rýchleho odomknutia, použite [].

Predvolene nemajú spravované zariadenia k dispozícii žiadne režimy rýchleho odomknutia.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Configure allowed quick unlock modes

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\QuickUnlockModeWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)