กำหนดค่าโหมดปลดล็อกด่วนที่ได้รับอนุญาต

รายการที่อนุญาตพิเศษซึ่งควบคุมโหมดปลดล็อกด่วนที่ผู้ใช้กำหนดค่าและใช้เพื่อปลดล็อกหน้าจอล็อกได้

ค่านี้คือรายการสตริง รายการย่อยที่ใช้ได้ ได้แก่ "all" "PIN" "FINGERPRINT" การเพิ่ม "all" ลงในรายการจะทำให้ผู้ใช้ใช้โหมดปลดล็อกด่วนได้ทุกโหมด ซึ่งรวมถึงโหมดที่จะติดตั้งใช้งานในอนาคตด้วย มิเช่นนั้นผู้ใช้จะใช้ได้เฉพาะโหมดปลดล็อกด่วนที่แสดงอยู่ในรายการเท่านั้น

เช่น หากต้องการอนุญาตโหมดปลดล็อกด่วนทุกโหมด ให้ใช้ ["all"] หากต้องการอนุญาตเฉพาะการปลดล็อกด้วย PIN ให้ใช้ ["PIN"] หากต้องการอนุญาตให้ใช้ PIN และลายนิ้วมือ ให้ใช้ ["PIN", "FINGERPRINT"] หากต้องการปิดใช้โหมดปลดล็อกด่วนทุกโหมด ให้ใช้ []

โดยค่าเริ่มต้น อุปกรณ์ที่มีการจัดการจะใช้โหมดปลดล็อกด่วนใดๆ ไม่ได้เลย

ค่าตัวอย่าง:

PIN

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

กำหนดค่าโหมดปลดล็อกด่วนที่ได้รับอนุญาต

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\QuickUnlockModeWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)