Sets how often user has to enter password to use quick unlock

Denne innstillingen kontrollerer hvor ofte brukerne må skrive inn passord på låseskjermen for å fortsette å bruke hurtigopplåsing. Når en bruker kommer til låseskjermen og det har gått lengre tid siden passordet sist ble skrevet inn, enn det som er angitt i denne innstillingen, er det ikke mulig for vedkommende å bruke hurtigopplåsing. Hvis brukeren blir på låseskjermen etter at denne tidsperioden er over, må vedkommende skrive inn passordet neste gang han eller hun skriver inn feil kode eller kommer tilbake til låseskjermen (avhengig av hva som skjer først).

Hvis denne innstillingen er konfigurert, kan brukere som bruker hurtigopplåsing, bli bedt om å skrive inn passordet sitt på låseskjermen. Dette avhenger imidlertid av hvilken innstilling som er valgt.

Hvis denne innstillingen ikke konfigureres, blir brukere som bruker hurtigopplåsing, bedt om å skrive inn passordet sitt på låseskjermen hver dag.

Støttes av: SUPPORTED_WIN7

Sets how often user has to enter password to use quick unlock


 1. Password entry is required every six hours
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Password entry is required every twelve hours
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Password entry is required every two days (48 hours)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Password entry is required every week (168 hours)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)