Đặt tần suất người dùng phải nhập mật khẩu để sử dụng tính năng mở khóa nhanh

Cài đặt này kiểm soát tần suất màn hình khóa yêu cầu nhập mật khẩu để tiếp tục sử dụng mở khóa nhanh. Mỗi khi truy cập màn hình khóa, nếu mục nhập mật khẩu cuối cùng không thuộc cài đặt này, thì tính năng mở khóa nhanh sẽ không khả dụng khi truy cập màn hình khóa. Nếu người dùng ở trên màn hình khóa quá khoảng thời gian này, mật khẩu sẽ được yêu cầu vào lần tiếp theo người dùng nhập sai mã hoặc truy cập lại màn hình khóa, tùy theo trường hợp nào đến trước.

Nếu cài đặt này được định cấu hình, người dùng sử dụng mở khóa nhanh sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu vào màn hình khóa tùy theo cài đặt này.

Nếu cài đặt này không được định cấu hình, người dùng sử dụng mở khóa nhanh sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu vào màn hình khóa hàng ngày.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt tần suất người dùng phải nhập mật khẩu để sử dụng tính năng mở khóa nhanh


 1. Yêu cầu cứ 6 giờ nhập mật khẩu một lần
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Yêu cầu cứ 12 giờ nhập mật khẩu một lần
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Yêu cầu cứ 2 ngày (48 giờ) nhập mật khẩu một lần
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Yêu cầu nhập mật khẩu hàng tuần (168 giờ).
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameQuickUnlockTimeout
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)