Automaticky restartovat po aktualizaci

Naplánuje automatický restart po použití aktualizace systému Google Chrome OS.

Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu true, bude v případě, že je použita aktualizace Google Chrome OS a k dokončení procesu je potřeba restart, naplánován automatický restart. Restart bude naplánován na zvolený čas, ale pokud bude uživatel zařízení používat, bude možné automatický restart odložit až o 24 hodin.

Pokud je tato zásada nastavena na hodnotu false, nebude po použití aktualizace Google Chrome OS naplánován žádný automatický restart. Proces aktualizace bude dokončen, až uživatel příště restartuje zařízení.

Pokud tuto zásadu nastavíte, uživatelé ji nebudou moci změnit ani přepsat.

Poznámka: V současnosti jsou automatické restarty povoleny pouze tehdy, když je zobrazena přihlašovací obrazovka nebo když je spuštěna relace terminálové aplikace. V budoucnu se tyto podmínky změní a tato zásada bude platit vždy, nehledě na to, zda je spuštěna relace libovolného typu.

Podporováno na: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRebootAfterUpdate
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Šablony pro správu (počítače)

Šablony pro správu (uživatelé)