ನವೀಕರಣದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡು

Google Chrome OS ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌‌ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೀಬೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ, Google Chrome OS ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌‌ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಯಚಾಲಿತ ರೀಬೂಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರೀಬೂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೀಬೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ, Google Chrome OS ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌‌ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೀಬೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮುಂದೆ ಸಾಧನವನ್ನು ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲಾಗಿನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೀಬೂಟ್‌ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದದ್ದರೂ ಪರಿಗಣಿಸದೆಯೇ, ಈ ನೀತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRebootAfterUpdate
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)