Automaticky reštartovať po aktualizácii

Naplánuje automatické reštartovanie po použití aktualizácie systému Google Chrome OS.

Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu true, automatické reštartovanie sa naplánuje vždy, keď sa použije aktualizácia systému Google Chrome OS a dokončenie procesu aktualizácie bude vyžadovať reštartovanie. Automatické reštartovanie sa naplánuje na vybratý čas, ale ak používateľ v danej chvíli zariadenie používa, môže sa reštart zariadenia odložiť až o 24 hodín.

Ak je toto pravidlo nastavené na hodnotu false, nenaplánuje sa po použití aktualizácie systému Google Chrome OS žiadne automatické reštartovanie. Proces aktualizácie sa dokončí pri ďalšom reštartovaní zariadenia.

Ak nastavíte toto pravidlo, používatelia ho nebudú môcť prepísať ani zmeniť.

Poznámka: Automatické reštartovanie je v súčasnosti povolené, iba pokiaľ sa zobrazuje prihlasovacia obrazovka alebo prebieha relácia aplikácie v režime kiosku. Toto sa v budúcnosti zmení a pravidlo sa použije bez ohľadu na to, či prebieha relácia akéhokoľvek typu alebo nie.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRebootAfterUpdate
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)