రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్‌ల కోసం PIN రహిత ప్రామాణీకరణను ప్రారంభిస్తుంది లేదా నిలిపివేస్తుంది

ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే లేదా కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే, ఆపై వినియోగదారులు ప్రతిసారి PINని నమోదు చేయవలసిన అవసరం లేకుండా క్లయింట్‌లతో జత కావచ్చు మరియు కనెక్షన్ సమయంలో నిర్వహించవచ్చు.

ఈ సెట్టింగ్‌ను నిలిపివేస్తే, ఆపై ఈ లక్షణం అందుబాటులో ఉండదు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostAllowClientPairing
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)