Định cấu hình tên miền được yêu cầu cho ứng dụng truy cập từ xa

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu: my-awesome-domain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Định cấu hình tên miền được yêu cầu cho ứng dụng truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostClientDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)