రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్‌ల కోసం అవసరమైన డొమైన్ పేర్లను కాన్ఫిగర్ చేయండి

రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్‌లపై విధించబడే అవసరమైన క్లయింట్ డొమైన్ పేరుని కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది మరియు దాన్ని మార్చనీయకుండా వినియోగదారులను నిరోధిస్తుంది.

ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, అప్పుడు కేవలం నిర్దిష్ట డొమైన్‌లలో ఒకదానిలోని క్లయింట్‌లు మాత్రమే హోస్ట్‌కి కనెక్ట్ అవగలగుతాయి.

ఈ సెట్టింగ్‌ను నిలిపివేస్తే లేదా సెట్ చేయకపోతే, కనెక్షన్ రకం కోసం డిఫాల్ట్ విధానం వర్తింపజేయబడుతుంది. రిమోట్ సహాయం కోసం, ఏ డొమైన్‌లోని క్లయింట్‌లు అయినా హోస్ట్‌కి కనెక్ట్ చేయడానికి ఇది అనుమతిస్తుంది; ఏ సమయంలోనైనా రిమోట్ ప్రాప్యత కోసం, హోస్ట్ యజమాని మాత్రమే కనెక్ట్ చేయగలరు.

ఒకవేళ ఉంటే ఈ సెట్టింగ్ RemoteAccessHostClientDomainని భర్తీ చేస్తుంది.

RemoteAccessHostDomainListని కూడా చూడండి.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్‌ల కోసం అవసరమైన డొమైన్ పేర్లను కాన్ఫిగర్ చేయండి

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\RemoteAccessHostClientDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)