กำหนดค่าชื่อโดเมนที่ต้องใช้สำหรับไคลเอ็นต์การเข้าถึงระยะไกล

กำหนดค่าชื่อโดเมนของไคลเอ็นต์ที่จำเป็น ซึ่งจะกำหนดให้กับไคลเอ็นต์การเข้าถึงระยะไกลและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อโดเมน

หากเปิดใช้การตั้งค่านี้ จะมีเฉพาะไคลเอ็นต์จากโดเมนที่ระบุที่เชื่อมต่อกับโฮสต์ได้

หากปิดใช้การตั้งค่านี้หรือไม่ได้ตั้งค่า ระบบจะใช้นโยบายเริ่มต้นของประเภทการเชื่อมต่อ สำหรับความช่วยเหลือระยะไกล ระบบจะอนุญาตให้ไคลเอ็นต์จากโดเมนต่างๆ เชื่อมต่อกับโฮสต์ได้ สำหรับการเข้าถึงระยะไกลได้ตลอดเวลา จะมีเฉพาะเจ้าของโฮสต์ที่เชื่อมต่อได้

การตั้งค่านี้จะลบล้าง RemoteAccessHostClientDomain หากมี

ดู RemoteAccessHostDomainList เพิ่มเติม

ค่าตัวอย่าง:

my-awesome-domain.com
my-auxiliary-domain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

กำหนดค่าชื่อโดเมนที่ต้องใช้สำหรับไคลเอ็นต์การเข้าถึงระยะไกล

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\RemoteAccessHostClientDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)