‏لغو خط‌مشی برای ساخت‌های Debug از میزبان دسترسی راه دور

‏خط‌مشی‌های مربوط به ساخت‌های Debug میزبان دسترسی از راه دور را لغو می‌کند.

این مقدار به‌عنوان یک واژه‌نامه JSON از نام خط‌مشی در نگاشت‌های مقدار خط‌مشی تفسیر می‌شود.

Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
‏لغو خط‌مشی برای ساخت‌های Debug از میزبان دسترسی راه دور

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)