Nadjačavanja pravila za međuverzije za otklanjanje pogrešaka hosta daljinskog pristupa

Nadjačava pravila na međuverzijama za otklanjanje pogrešaka hosta daljinskog pristupa.

Vrijednost se analizira kao JSON rječnik mapiranja naziva pravila na vrijednosti pravila.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ili noviji
Nadjačavanja pravila za međuverzije za otklanjanje pogrešaka hosta daljinskog pristupa

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)