Åsidosättningar av policyn för felsökningsversioner av fjärråtkomstvärden

Åsidosätter policyer på felsökningsversioner av fjärråtkomstvärden.

Värdet analyseras som en JSON-ordlista med policyns namn till mappningar av policyns värde.

Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Åsidosättningar av policyn för felsökningsversioner av fjärråtkomstvärden

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)