విధానం రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్ యొక్క డీబగ్ బిల్డ్‌ల కోసం భర్తీ చేస్తుంది

రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్ డీబగ్ బిల్డ్‌లలో విధానాలను భర్తీ చేస్తుంది.

విలువ విధాన విలువ మ్యాపింగ్‌లకు విధానం పేరు యొక్క JSON నిఘంటువు వలె అన్వయించబడుతుంది.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
విధానం రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్ యొక్క డీబగ్ బిల్డ్‌ల కోసం భర్తీ చేస్తుంది

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)