தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்டில் இருந்து கடந்துவர, ஃபயர்வாலைச் செயல்படுத்து

தொலைநிலை கிளையன்ட்கள் இந்தக் கணினிக்கு இணைப்பை நிறுவ முயற்சிக்கும்போது, STUN சேவையகங்களின் பயன்பாட்டை இயக்குகிறது.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால், தொலைநிலை கிளையன்ட்கள் ஃபயர்வாலால் வேறுபடுத்தப்பட்டிருப்பினும், அவை இந்தக் கணினிகளுக்கான இணைப்பைக் கண்டுபிடித்து இணைக்கலாம்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டு, ஃபயர்வாலால் வெளிச்செல்லும் UDP இணைப்புகள் வடிக்கப்பட்டுள்ளதெனில், இந்தக் கணினி, அக நெட்வொர்க்கில் கிளையன்டின் கணினியிலிருந்து மட்டும் இனைப்புகளை அனுமதிக்கும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், அமைப்பு இயக்கப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostFirewallTraversal
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)