రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్‌లు వారి ప్రామాణీకరణ టోకెన్‌ను పొందే URL

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేస్తే, రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్‌ కనెక్ట్ అయ్యే క్రమంలో క్లయింట్‌లు ఈ URL నుండి ప్రమాణీకరణ టోకెన్‌ను పొందేలా ప్రామాణీకరించడం అవసరం. ఖచ్చితంగా RemoteAccessHostTokenValidationUrlతో కలయికలో ఉపయోగించాలి.

ఈ లక్షణం ప్రస్తుతం సర్వర్ తరపున నిలిపివేయబడింది.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

రిమోట్ ప్రాప్యత క్లయింట్‌లు వారి ప్రామాణీకరణ టోకెన్‌ను పొందే URL

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostTokenUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)