રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ પ્રમાણીકરણ ટોકન માન્ય કરવા માટે URL

જો આ નીતિ સેટ કરવામાં આવી હોય, તો કનેક્શન સ્વીકારવા માટે, રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ તરફથી પ્રમાણીકરણ ટોકનને માન્ય કરવા માટે રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ આ URLનો ઉપયોગ કરશે. RemoteAccessHostTokenUrl સાથે ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.

આ સુવિધા હાલમાં સર્વર તરફથી અક્ષમ કરવામાં આવેલી છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

રિમોટ ઍક્સેસ ક્લાઇન્ટ પ્રમાણીકરણ ટોકન માન્ય કરવા માટે URL

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)