Περιορισμός της θύρας UDP που χρησιμοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης

Restricts the UDP port range used by the remote access host in this machine.

If this policy is left not set, or if it is set to an empty string, the remote access host will be allowed to use any available port, unless the policy RemoteAccessHostFirewallTraversal is disabled, in which case the remote access host will use UDP ports in the 12400-12409 range.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Περιορισμός της θύρας UDP που χρησιμοποιείται από τον κεντρικό υπολογιστή απομακρυσμένης πρόσβασης

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)