Cần phải kiểm tra OCSP/CRL trực tuyến đối với neo tin cậy cục bộ

Khi bật cài đặt này, Google Chrome sẽ luôn thực hiện quá trình kiểm tra thu hồi cho chứng chỉ máy chủ đã xác thực thành công và ký theo chứng chỉ CA được cài đặt cục bộ.

Nếu Google Chrome không thể nhận được thông tin trạng thái thu hồi thì những chứng chỉ đó sẽ được coi là bị thu hồi ('lỗi cứng').

Nếu chính sách này không được đặt hoặc được đặt thành false thì Google Chrome sẽ sử dụng cài đặt kiểm tra thu hồi trực tuyến hiện có.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRequireOnlineRevocationChecksForLocalAnchors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)