Hạn chế thời gian người dùng được xác thực qua SAML có thể đăng nhập ngoại tuyến

Trong khi đăng nhập, Google Chrome OS có thể xác thực với một máy chủ (trực tuyến) hoặc sử dụng mật khẩu đã lưu vào bộ nhớ đệm (ngoại tuyến).

Khi bạn đặt giá trị -1 cho chính sách này, người dùng có thể xác thực ngoại tuyến một cách vô hạn định. Khi bạn đặt bất kỳ giá trị nào khác cho chính sách này, chính sách sẽ chỉ định khoảng thời gian kể từ lần xác thực trực tuyến cuối cùng, sau thời gian này người dùng phải xác thực trực tuyến lại.

Nếu bạn không đặt chính sách này, Google Chrome OS sẽ sử dụng thời hạn mặc định là 14 ngày, sau thời gian này người dùng phải xác thực trực tuyến lại.

Chính sách này chỉ ảnh hưởng đến người dùng đã xác thực bằng Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML).

Bạn nên chỉ định giá trị tính bằng giây cho chính sách này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hạn chế thời gian người dùng được xác thực qua SAML có thể đăng nhập ngoại tuyến:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSAMLOfflineSigninTimeLimit
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)