Bật Báo cáo mở rộng trong Duyệt web an toàn

Bật Báo cáo mở rộng trong dịch vụ Duyệt web an toàn của Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi mục cài đặt này.

Báo cáo mở rộng sẽ gửi một số thông tin hệ thống và nội dung trang đến máy chủ Google nhằm giúp phát hiện các trang web cũng như ứng dụng nguy hiểm.

Nếu bạn đặt mục cài đặt này thành true, thì hệ thống sẽ tạo và gửi báo cáo bất cứ khi nào cần thiết (chẳng hạn như khi hiển thị một cảnh báo bảo mật chuyển tiếp).

Nếu bạn đặt mục cài đặt này thành false, hệ thống sẽ không gửi báo cáo.

Nếu bạn đặt chính sách này thành true hoặc false, người dùng sẽ không thể sửa đổi mục cài đặt này.

Nếu bạn chưa đặt chính sách này, người dùng sẽ có thể thay đổi mục cài đặt và quyết định xem có gửi báo cáo hay không.

Truy cập vào https://developers.google.com/safe-browsing để biết thêm thông tin về dịch vụ Duyệt web an toàn.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSafeBrowsingExtendedReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)