ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ವಿಸ್ತರಿತ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು FALSE ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, Google ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಂ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪುಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು TRUE ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಂ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪುಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ https://developers.google.com/safe-browsing ನೋಡಿ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)