பாதுகாப்பான உலாவல் நீட்டிக்கப்பட்ட அறிவித்தலைப் பயனர்கள் தேர்வுசெய்ய அனுமதிக்கும்

இந்தக் கொள்கையைத் "தவறு" என அமைத்தால், சில சாதனத் தகவலையும் பக்க உள்ளடக்கத்தையும் Google சேவையகங்களுக்கு அனுப்பும்படி பயனர்கள் தேர்வுசெய்ய முடியாது. இந்த அமைப்பைச் "சரி" என அமைத்தாலோ அல்லது உள்ளமைக்காமல் இருந்தாலோ, ஆபத்துக்குரிய பயன்பாடுகளையும் தளங்களையும் கண்டறிவதற்கு உதவும் பாதுகாப்பான உலாவலுக்குச் சில சாதனத் தகவலையும் பக்க உள்ளடக்கத்தையும் பயனர்களால் அனுப்ப முடியும்.

பாதுகாப்பான உலாவல் குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு, https://developers.google.com/safe-browsing எனும் இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)