Định cấu hình danh sách các miền mà Duyệt web an toàn sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Định cấu hình danh sách miền mà tính năng Duyệt web an toàn sẽ tin cậy. Điều này có nghĩa là:
Tính năng Duyệt web an toàn sẽ không kiểm tra các tài nguyên nguy hiểm (chẳng hạn như lừa đảo, phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn) nếu URL của chúng khớp với những miền này.
Dịch vụ bảo vệ tệp tải xuống của tính năng Duyệt web an toàn sẽ không kiểm tra các tệp tải xuống được lưu trữ trên những miền này.
Dịch vụ bảo vệ tệp tải xuống của tính năng Duyệt web an toàn sẽ không kiểm tra việc sử dụng lại mật khẩu nếu URL trang khớp với những miền này.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này thì tính năng Duyệt web an toàn sẽ tin cậy những miền này.
Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này thì cơ chế bảo vệ mặc định của tính năng Duyệt web an toàn sẽ được áp dụng cho tất cả các tài nguyên.
Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Giá trị mẫu:

mydomain.com
myuniversity.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình danh sách các miền mà Duyệt web an toàn sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SafeBrowsingWhitelistDomains
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)