Kiểm soát tùy chọn lọc nội dung người lớn của SafeSites.

Chính sách này kiểm soát việc áp dụng bộ lọc URL SafeSites.
Bộ lọc này sử dụng API tìm kiếm an toàn của Google để phân loại xem các URL có chứa nội dung khiêu dâm hay không.

Khi chưa định cấu hình hoặc đặt chính sách này thành "Không lọc trang web có nội dung người lớn", chúng tôi sẽ không lọc các trang web này.

Khi đặt chính sách này thành "Lọc các trang web cấp cao nhất có nội dung người lớn", chúng tôi sẽ lọc các trang web được phân loại là có chứa nội dung khiêu dâm.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát tùy chọn lọc nội dung người lớn của SafeSites.


 1. Không lọc các trang web có nội dung người lớn
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSafeSitesFilterBehavior
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Lọc các trang web cấp cao nhất (không phải iframe được nhúng) có nội dung người lớn
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSafeSitesFilterBehavior
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)