غیر فعال کردن ذخیره سابقه مرور

ذخیره سابقه مرور در Google Chrome را غیرفعال می‌کند و مانع می‌شود که کاربران این تنظیم را تغییر دهند.

اگر این تنظیم فعال شود، سابقه مرور ذخیره نمی‌شود. این تنظیم همگام‌سازی برگه را نیز غیرفعال می‌کند.

اگر این تنظیم غیرفعال شود یا تنظیم نشود، سابقه مرور ذخیره می‌شود.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSavingBrowserHistoryDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)