ಉಳಿಸುವ ಬ್ರೌಸರ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

Google Chrome ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSavingBrowserHistoryDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)