உலாவி வரலாற்றை சேமிப்பதை முடக்கு

Google Chrome இல் உலாவல் வரலாற்றைச் சேமிப்பதை முடக்கி, இந்த அமைப்பைப் பயனர்கள் மாற்றுவதைத் தடுக்கிறது.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால், உலாவல் வரலாறு சேமிக்கப்படாது. இந்த அமைப்பு, தாவல் ஒத்திசைவையும் முடக்கும்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டால் அல்லது அமைக்கப்படாவிட்டால், உலாவல் வரலாறு சேமிக்கப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSavingBrowserHistoryDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)