Tắt lưu lịch sử trình duyệt

Tắt lưu lịch sử trình duyệt trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Nếu cài đặt này được bật thì lịch sử duyệt web sẽ không được lưu. Cài đặt này cũng sẽ tắt đồng bộ hóa tab.

Nếu cài đặt này bị tắt hoặc không được đặt thì lịch sử duyệt web sẽ được lưu.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSavingBrowserHistoryDisabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)