Chọn cấu hình trình lập lịch biểu việc cần làm

Hướng dẫn Google Chrome OS sử dụng cấu hình bộ lập lịch tác vụ dựa trên tên được chỉ định.

Bạn có thể đặt chính sách này là "conservative" (duy trì) và "performance" (hiệu suất), tương ứng với cấu hình thiên về sự ổn định và cấu hình thiên về hiệu suất tối đa.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể tùy ý lựa chọn.

Giá trị mẫu: performance

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chọn cấu hình trình lập lịch biểu việc cần làm


 1. Tối ưu hóa cho độ ổn định.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameSchedulerConfiguration
  Value TypeREG_SZ
  Valueconservative
 2. Tối ưu hóa cho hiệu suất.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameSchedulerConfiguration
  Value TypeREG_SZ
  Valueperformance


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)