เปอร์เซ็นต์ความสว่างหน้าจอ

ระบุเปอร์เซ็นต์ความสว่างหน้าจอ
เมื่อตั้งค่านโยบายนี้ ความสว่างหน้าจอเริ่มต้นจะปรับไปตามค่าของนโยบาย แต่ผู้ใช้จะเปลี่ยนค่านี้ได้ในภายหลัง ทั้งนี้ระบบจะปิดใช้ฟีเจอร์ความสว่างอัตโนมัติ
เมื่อไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ส่วนควบคุมหน้าจอของผู้ใช้และฟีเจอร์ความสว่างอัตโนมัติจะไม่ได้รับผลกระทบ
ค่าของนโยบายจะต้องระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่วง 0-100
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ScreenBrightnessPercent

ค่าตัวอย่าง:

{
"BrightnessAC": 90,
"BrightnessBattery": 75
}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เปอร์เซ็นต์ความสว่างหน้าจอ (เราเลิกใช้งานช่องบรรทัดเดียวแล้วและจะนำออกในเร็วๆ นี้ โปรดเริ่มใช้กล่องข้อความหลายบรรทัดด้านล่างนี้)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenBrightnessPercent
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenBrightnessPercent
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)