స్క్రీన్ మాగ్నిఫైయర్ రకాన్ని సెట్ చేయండి

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేస్తే, ఇది ప్రారంభించబడే స్క్రీన్ మాగ్నిఫైయర్ రకాన్ని నియంత్రిస్తుంది. విధానాన్ని "ఏదీ కాదు"కి సెట్ చేయడం వలన స్క్రీన్ మాగ్నిఫైయర్ నిలిపివేయబడుతుంది.

మీరు ఈ విధానాన్ని సెట్ చేస్తే, వినియోగదారులు దీన్ని మార్చలేరు లేదా భర్తీ చేయలేరు.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, స్క్రీన్ మాగ్నిఫైయర్ ప్రాథమికంగా నిలిపివేయబడుతుంది కానీ వినియోగదారు ఎప్పుడైనా ప్రారంభించవచ్చు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

స్క్రీన్ మాగ్నిఫైయర్ రకాన్ని సెట్ చేయండి


 1. స్క్రీన్ మాగ్నిఫైయర్ నిలిపివేయబడింది
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. పూర్తి-స్క్రీన్ మాగ్నిఫైయర్ ప్రారంభించబడింది
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Docked magnifier enabled
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)