URL/miền đã tự động cho phép chứng thực Khóa bảo mật trực tiếp

Chỉ định các URL và miền để lời nhắc không hiển thị khi chứng chỉ chứng thực từ Khóa bảo mật được yêu cầu. Ngoài ra, một tín hiệu sẽ được gửi đến Khóa bảo mật cho biết rằng có thể sử dụng chứng thực cá nhân. Nếu không có tín hiệu này, trên trình duyệt Chrome 65 trở lên, người dùng sẽ được nhắc khi trang web yêu cầu chứng thực của Khóa bảo mật.

Các URL (như https://example.com/some/path) sẽ chỉ khớp dưới dạng U2F appID. Các miền (như example.com) chỉ khớp dưới dạng ID RP webauthn. Do đó, để bao gồm cả API U2F và API webauthn cho một trang web cho trước, cần liệt kê cả miền và URL appID.

Giá trị mẫu:

https://example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL/miền đã tự động cho phép chứng thực Khóa bảo mật trực tiếp

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SecurityKeyPermitAttestation
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)